Mountain Trust Nepal

Mountain Trust Nepal

Vanaf 2009 heeft Your Home On Crete the Mountain Trust ondersteund, een organisatie die in 1999 is gestart met de bouw van scholen, kinderopvang centra, weeshuizen en gemeenschapshuizen in Nepal.

Wij zijn hieraan begonnen met vrienden en familie, maar toen anderen hoorden van dit werk namen ze contact op met haar en boden hun hulp aan. Het lijkt op het gooien van een steen in een vijver; het begint met een kleine kring die steeds groter wordt.

Nepal is een historische gemeenschap van hoofdzakelijk Hindoes en Boeddhisten. Ondanks hun zachtmoedigheid en gastvrijheid hebben de Nepalezen diepgewortelde problemen

De enorme schaal van ongelijkheid tussen de kasten, regio’s, etnische groeperingen, geslachten en andere groepen, gecombineerd met een corruptie van de Nepalese staat die als derde van de wereld beschouwd wordt, heeft een burgeroorlog opgeleverd die tussen 1996 en 2006  meer dan 13.000 levens en ontelbare gewonden opgeleverd heeft. Honderdduizenden werden gedwongen hun dorpen te verlaten naar de grote stad.

Van de 25.2 miljoen Nepalezen moet maar liefst 31% (dat zijn 7.8 miljoen mensen) overleven van een inkomen van minder dan 0,73 euro’s per dag. En dan niet één dag, maar iedere dag, het hele jaar door en jaar in, jaar uit. Stelt u zich eens voor wat voor invloed een geboorte, een huwelijk of medische gebeurtenissen hebben op uw financiële situatie indien u in hun schoenen zou staan. Meer dan de helft van de bevolking moet land of vee verkopen om de geboorte van een kind te bekostigen. Volgens de Wereldbank leeft 80% van de Nepalezen van minder dan € 1.45 per dag. Hoewel er een enorme kloof bestaat tussen de hoge kaste, hoog opgeleid en welvarend rijk en de meerderheid van een lage kaste, arme landarbeiders met een gemiddeld jaarloon van 190 Euro’s. (Dit is vergelijkbaar met de kosten van een uur werk van een computer programmeur in Engeland). Het is dan ook geen wonder dat ongeveer 15% van de bevolking het land verlaten heeft op zoek naar behoorlijk betaald werk in het buitenland. Zij sturen geld terug om hun familie leven te houden.

Het leven is erg zwaar De gemiddelde levensverwachting bedraagt 60.2 jaar en het analfabetisme onder de bevolking ouder dan 15 jaar is 44% (in achtergebleven gebieden soms wel meer dan 90%). Als Nepalees kind van 5 jaar of jonger loop je een risico van 50% dat je ondervoed bent. Als vrouw kun je maar beter geen kinderen baren – iedere 90 minuten sterft er een vrouw tijdens de geboorte van haar kind, in totaal tussen de 5,000 and 6,000 per jaar. Eén op de vier in Nepal geboren kinderen hebben een te laag gewicht (minder dan 2,5 kg). Volgens het Rode Kruis sterven ieder jaar 30.000 baby’s voor ze één maand oud zijn en 50.000 voor ze een jaar oud zijn: één baby per 20 minuten.

En u denkt dat dat erg is ?  Dan kunt u zich wellicht nog wat voorstelling maken bij de volgende feiten: jaarlijks bezwijken 5000 mensen aan tuberculose, aardverschuivingen in het regenseizoen en één van de onveiligste wegennetten ter wereld. Ongeveer 30% van de kinderen werkt in de zandgroeven op de rivierbeddingen om in hun onderhoud te voorzien. Ze splijten stenen en dragen zand dat gebruikt wordt in de bouw. Hun ouders zijn afhankelijk van het kleine inkomen dat de kinderen verdienen en kunnen het zich niet veroorloven om ze naar school te laten gaan. Vanaf hun tweede levensjaar leren de kinderen hoe ze stenen kunnen splijten.

Your Home On Crete sponsort ongeveer 50 Nepalese studenten die anders niet in staat zouden zijn onderwijs te genieten. Onze sponsors hebben met hun bijdrage letterlijk levens veranderd. Wij stellen sponsors in staat Nepalese kinderen te helpen naar school te gaan. Het gaat daarbij zowel om weeskinderen als om kinderen van de families die bij de rivierbeddingen leven. Zonder hulp van buitenaf zouden ze gedwongen zijn steen te splijten in plaats van naar school te gaan. Daarnaast helpen we de armste en de meest getroffen families.